Faaliyet alanlarımız

 • Şirketin amacına paralel faaliyetlerde bulunan özel ve kamu kuruluşları ile yasal şartlarda iş birliği yapmak sureti ile şirketin etkinliğini arttırmak,
 • Gerektiğinde sektör bazında yardımcı olmak, görüş bildirmek, istek halinde bilirkişi ve hakem hizmetlerinde isim bildirmek,
 • Savunma veya diğer sanayi kollarında maliyeti azaltarak, dolayısıyla hem kaynak israfını önlemek hem de randımanı arttırarak ihracat imkanlarını çoğaltmak gayesi ile her türlü faaliyette bulunmak,
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek,
 • Faaliyet konuları ile ilgili laboratuar, AR-GE merkezleri kurmak ve işletmek,
 • İştigal konusu ile ilgili reklam, depolama ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Şirket amacı ve konusunu geliştirmek için, tanıtacak her türlü faaliyette bulunmak, toplantılara katılmak, fuarlara iştirak etmek,
 • Savunma Sanayi alanında öncelikle yerli, yabancı firmaların yurt içi yurt dışı mümessilliklerini, distribütörlüğünü yapmak,
 • Şirket konusu ile ilgili olarak gereken her türlü motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava taşıt araçlarının alımı, satımı, kiralanması, işletilmesi, ithalatı ve ihracatı, her türlü yedek parça ithalatı, ihracatı, ticareti, üretimi, tasarımı, onarımı, yerli ve yabancı yedek parça firmaların yurt içi ve yurt dışı mümessilliklerini yapmak,
 • Her türlü resmi veya özel kuruluş fabrika, hastane, işletme, tesis, motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava taşıt ve araçlarının bakım, servis, onarım ve destek hizmetlerini vermek,
 • Konusu ile ilgili kurs, seminer, eğitim hizmetleri vermek, özel okullar kurmak ve işletmek,
 • Şirket konusu ile ilgili olarak, ticari, sınai, mali, hukuki tasarruflarda bulunmak, yurt içinde ve dışında açılacak ihalelere iştirak etmek, taahhütlerde bulunmak,
 • Her türlü resmi ve özel kuruluş fabrika, hastane, işletme, tesis, motorlu ve motorsuz kara, deniz, hava taşıt ve araçlarda kullanılacak elektrik, elektronik, mekanik malzemelerin her türlü makine, yazılım ve donanımın teçhizat ve güvenlik sağlayıcı ekipmanlarını yurtdışından ve yurtiçinden temin etmek, imal etmek, imal ettirmek, onarımını, bakımını, servisini, entegrasyonunu, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak,
 • Ürünlerin uygulandığı platformlara yerinde uygulamalar ve montajını yapmak veya yaptırmak, montaj sonrası eğitim, test, sertifikasyon hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Tüm uluslararası, NATO, askeri ve sivil standartlara ve kurallara göre sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek, belgelendirmek (sertifikasyon) veya üçüncü şahıslara belgeletmek, işlemlerini yapabilir.

Ana Faaliyetler

Malzeme Tedarik

Ana ve yardımcı sistem / cihazlara ait malzeme tedarik faaliyetleri


Bakım / Onarım / Eğitim

Ana ve yardımcı sistem / cihazlara ait bakım onarım, yangın, yara, kaza kırım, organizasyon eğitim faaliyetleri

Temsilcilik / Dağıtım

Ana ve yardımcı sistem / cihazlara ait malzeme temsilcilik ve dağıtım faaliyetleri

Montaj

Ana ve yardımcı sistem / cihazlara ait malzeme temsilcilik ve dağıtım faaliyetleri

Standartlarımız

Yerli ve Milli

Önceliğimiz yerli ve milli çalışmalardır.

Disiplin

Disiplinli çalışma anlayışı düsturumuzdur.

Zamanında hizmet

Zamanında ve en iyi hizmeti sunmak için varız.

Tüm soru ve sorunlarınız için iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

Türkçe
İngilizce